logo

Naše Vlast

dále

Celodenní výlet za slavnými
osobnostmi na horu Říp.
Poznejte, jací byli slavní hrdinové,
myslitelé a panovníci českých dějin.

termín 8. - 12.10.2018
24. - 26.4.2019

Chystáte se probírat ve škole téma „Naše vlast“ nebo si chcete tuto část učiva skvělou formou zopakovat? Vydejte se s námi za oživlými osobnostmi českých dějin a spolu s nimi prožijte den na památné hoře Říp! Setkáte se se svatým Václavem, mistrem Janem Husem, Janem Ámosem Komenským, Boženou Němcovou, Janem Žižkou z Trocnova a dalšími. Se všemi v dobových kostýmech, jako by ožili přímo z učebnice. Každý z nich má pro vás připraven program, při kterém se rozhodně nebudete nudit. Prožijete výcvik práčat v husitském boji, vyslechnete kázání v rotundě a zazní česká hymna. V rámci dalších her a úkolů budete poznávat naše kulturní památky, státní symboly, města či přírodní krásy naší vlasti. Hlavní myšlenkou programu je především to, že propojuje poznatky z různých předmětů a pomáhá vidět věci v souvislostech, navíc využívá smyslové vnímání a prožitek.

 

Program Naše vlast je připraven v duchu projektového vyučování v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT.

Jak program probíhá

Akce je určena pro školní skupiny a je nutná předchozí rezervace. Výlet zajišťujeme kompletně i s dopravou autobusem od Vaší školy a zpět. Odjezd ráno od školy. Výstup na památnou horu Říp, kde se setkáte s osobnostmi v tematických kostýmech. Žáci se rozdělí do pracovních týmů a poté je pro ně připraven celodenní program přímo na vrcholu hory Říp a v rotundě sv. Jiří. Žáci si odnesou vyplněné pracovní listy s tématikou české státnosti. Učitelé od nás dostanou materiály s náměty, jak se zmíněnými tématy ve škole dále pracovat. Návrat ke škole v odpoledních hodinách.


Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat, abychom Vám termín potvrdili a na všem se s Vámi domluvili.

Termín výletu (akce probíhá 8. - 12.10.2018, 24. - 26.4.2019)

Informace o škole

Kontakt na pedagoga

Informace o počtu žáků

Vaše poznámky k zájezdu


Informace

Informace

pro učitele, žáky i rodiče

Vzhledem k tomu, že program probíhá částečně v zastřešených, ale i venkovních prostorách, je třeba, aby děti byly dostatečně teple oblečeny a obuty. Dále děti vybavte tužkou (propiskou), podložkou na psaní a doporučujeme také svačinu a případně kapesné na nákup občerstvení.

Informace

Cena

420 Kč/žák (cena je kalkulována pro min. počet 38 žáků)

V případě menšího počtu žáků Vám vytvoříme kalkulaci na míru.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem od Vaší školy a zpět, program s postavami v tematických kostýmech, průvodce po celou dobu výletu, který Vám pomůže s organizací během cesty i na místě a bude mít připraven doprovodný program pro děti, 2-3 učitele zcela zdarma, pomůcky, pracovní listy a odměny pro žáky, DPH.

Cena výletu je kalkulována při odjezdu z Prahy.

Informace

Doprava

Nabízíme Vám výlet se zajištěním dopravy autobusem od Vaší školy a zpět. Jedná se o zahraniční autobusy splňující normy předepsané EU.

Máme k dispozici různé velikosti autobusů a při objednávce vybereme pro Vás ten nejvhodnější. Doporučujeme však vzít alespoň dvě třídy, aby byl zachován minimální počet 38 žáků, viz kapitola „cena“.


Galerie

Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast Projektové vyučování Naše Vlast

Kontakt

Rotunda sv. Jiří na Řípu
(okres Litoměřice)
zajezdy@ck2.cz
+420 224 313 161
+420 733 557 579